Ekologia w energetyce

kocioł grzewczy

Elektrownie i elektrociepłownie maja dwa oblicza. Z jednej strony są niezwykle potrzebne, wytwarzają niezbędny naszym smartfonom i samochodom elektrycznym prąd. Ogrzewają wodę i produkują ciepło które ogrzewa mieszkania, domy, zakłady pracy i biura zimą. Z drugiej strony kotły energetyczne w procesie spalania wytwarzają szkodliwe substancje i odpady.

Powstaje mnóstwo ścieków, zaburzających cykl życiowy w wodzie, do której są spuszczane. Popiół i żużel zalegają na hałdach. Ze spalinami unoszone są tlenki siarki i azotu, a jeżeli zawodzi sterowanie procesem spalania, dochodzi do nich tlenek węgla.

Regularna ocena energetyczna oraz okresowa kontrola kotłów, jakim podlegają kotły energetyczne,  wynikają z przepisów prawa. Urządzenia opalane paliwem nieodnawialnym stałym lub ciekłym o odpowiednio dużej mocy, powinny przechodzić je co najmniej raz na dwa lata. Osoba dokonująca audytu powinna posiadać uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności. Sama kontrola, zakończona sporządzeniem protokołu, powinna obejmować ocenę sprawności spalania, określenie wielkości urządzenia do współpracującej instalacji, ocenę stanu technicznego.

Protokół pokontrolny jest niezwykle ważnym dokumentem. Pół biedy, jeżeli ocena energetyczna kotłów wykaże same prawidłowości i akceptowalne parametry. Może się jednak zdarzyć, że protokół będzie  stanowić podstawę do podjęcia decyzji o modernizacji lub nawet wymianie na nowy. Okaże się, że jest to niezwykle drogie przedsięwzięcie, jeżeli jednak w miejsce starych urządzeń na nowe, zastosujemy nowe, o wysokiej efektywności energetycznej, cała inwestycja szybko się zwróci.